Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για Συμμετοχές & Χορηγίες

Λήδα Πλατή, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 252), fax: 210 6617 778, e-mail: lplati@boussias.com

Για γενικές πληροφορίες

Αναστασία Μπούσια, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 271), fax: 210 6617 778, e-mail: aboussia@boussias.com

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant
  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
HOL
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AGM
Showkeeper
Showkeeper
Υποστήριξη
Υποστήριξη
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
   Google Analytics