Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Ε.Α.) είναι ένας Οργανισμός Νομικών και Φυσικών προσώπων που δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου ανάπτυξης, με κύριο σκοπό του, την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και την ενεργοποίηση των πολιτών μέσω του εθελοντισμού για ένα καλύτερο περιβάλλον.

Ο κύριος στόχος του Ινστιτούτου είναι η συμβολή στη μελέτη, προβολή, ανάπτυξη, προώθηση της επιχειρηματικότητας, με διαχείριση πόρων που συνάδει στην «αειφόρο» Οικονομία, με έμφαση συνεισφοράς στην εθνική κλίμακα περιβαλλοντικής προσαρμογής της και γενικότερα προς όφελος της γενικότερης ανάπτυξης του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant
  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
HOL
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AGM
Showkeeper
Showkeeper
Υποστήριξη
Υποστήριξη
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
   Google Analytics