Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε το 1914 και συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες στα μέλη του και το κράτος.

Το ΕΒΕΑ έχει ως αποστολή:

 • Να λειτουργεί ως Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής. Συγκεκριμένα:
  • Διατυπώνει συγκεκριμένες θέσεις και πραγματοποιεί πλήθος παρεμβάσεων στην πολιτική ηγεσία για όλα τα προωθούμενα από την Πολιτεία νομοθετήματα τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές του
  • Καινοτομεί, καταγράφοντας τις προτεραιότητες του συνόλου των δυνάμεων της αγοράς και τις προβάλλει στο σωστό χρόνο, στα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες
  • Παρακολουθεί τις προκλήσεις των καιρών με ποιότητα και κατάλληλη οργάνωση, και δίνει μια νέα δυναμική στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, προσπαθώντας να μειώσει τα μειονεκτήματα και να ενισχύσει τα πλεονεκτήματά τους
  • Συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου
 • Να εκπροσωπεί, να υποστηρίζει και να αναδεικνύει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα:
  • Ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του γύρω από τις εξελίξεις σε κρίσιμα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα
  • Παρέχει δωρεάν πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – μέλη του
  • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις για την ανάλυση ειδικών θεμάτων της οικονομίας και επιμέρους κλαδικών θεμάτων
  • Διοργανώνει και συμμετέχει σε επιχειρηματικές αποστολές από και προς ξένες χώρες, με σκοπό τη διεύρυνση των διεθνών οικονομικών σχέσεων
  • Διενεργεί έρευνες και μελέτες προκειμένου να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραγωγικές τάξεις, και να προωθήσει την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του
  • Αναπτύσσει επαφές με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς, με στόχο την ενημέρωση και την προώθηση θέσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρήσεων
  • Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης που προωθούν την αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων – μελών του
  • Πραγματοποιεί μια σειρά από τακτικές ενημερωτικές εκδόσεις, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του και την απήχησή του στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
  • Απονέμει σε ετήσια βάση τα Επιχειρηματικά Βραβεία του, με στόχο την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας και την εν γένει ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant
 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ
HOL
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AGM
Showkeeper
Showkeeper
Υποστήριξη
Υποστήριξη
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
  Google Analytics